Oranjevereniging Koningin Juliana
Haastrecht - Vlist
Regelement Zeepkistenrace 2018

Hieronder vindt u het regelement voor de zeepkisten race (u kunt hem ook downloaden)

 

 

Reglement zeepkistenrace 2018.

 

De zeepkistenrace in Haastrecht wordt georganiseerd door de Oranjevereniging Koninging Juliana Haastrech/Vlist.

 

Om onduidelijkheden te voorkomen zijn onderstaande regels opgesteld.

 

Deelname aan de zeepkistenrace op Koningsdag 2018 betekent dat men zich dient te conformeren aan deze regels.

 

 1. Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers.
 2. Deelname aan de zeepkistenrace is gratis.
 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van de deel nemers van de race.
 4. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel aan derden/toeschouwers van de race.
 5.  De deelnemers dienen er voor te zorgen dat hun zeepkist op deugdelijke wijze is gemaakt. (zie ook punt 8 – technische keuring)
 6. De minimum leeftijd zonder begeleiding is 18 jaar.
 7. De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, toeschouwers en omstanders van de race (te denken valt aan bijvoorbeeld loshangende delen, glaswerk etc.).
 8. Deelnemende zeepkisten dienen ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  1. De zeepkist moet over minimaal 4 wielen beschikken die gedurende de hele race, buiten eventuele beproevingen in het parcours tijdens de race, de grond raken.
  2. De zeepkist moet beschikken over een deugdelijke stuurinrichting op 2 wielen.
  3. De zeepkist mag niet langer dan 3 meter zijn.
  4. De zeepkist mag niet breder dan 1,5 meter zijn.
  5. De zeepkist mag niet hoger dan 1,5 meter zijn.
  6. De zeepkist mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals trappers, verbrandingsmotor, elektromotor en/of andere aandrijvingen.
  7. De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige bestuurdersplaats en/of plaats voor een medepassagier.
  8. De zeepkist moet voorzien zijn van een deugdelijke rem.
  9. De zeepkist moet voorzien zijn van goede voetsteunen.
  10. De zeepkist moet voorzien zijn van een starre onderbouw.
 9. Voorafgaande aan de race dienen de deelnemers hun zeepkist te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige zeepkist/combinatie te weigeren van deelname aan het evenement.
 10. De definitieve technische keuring vindt plaats, voorafgaand aan de race op het Concordiaplein. Dit tijdstip wordt vooraf kenbaar gemaakt aan de opgegeven deelnemers.
 11. Een week van tevoren kan op verzoek gekeurd worden op een nader te bepalen tijdstip en locatie.
 12.  De start van de zeepkistenrace zal plaats vinden op de baan bij het Concordiaplein.
 13. U dient op aanwijzingen van de coördinator op tijd klaar te staan voor het opstellen als wel voor aanvang van de race.
 14. Na de goedkeuring ontvangt de deelnemer een startnummer. Deze dient goed zichtbaar voor op de zeepkist aangebracht te worden.
 15. Een deelnemend team aan de zeepkistenrace mag bestaan uit maximaal 3 personen met uitzondering van eventuele begeleiders.
 16. De organisatie gaat er vanuit dat de deelnemers aan de wettelijke norm voor bestuurders voldoen met betrekking tot alcohol. Indien hier zichtbaar niet aan voldaan wordt, beschouwen wij dit als het in gevaar brengen van deelnemers en toeschouwers. De organisatie doet bij zulke gevallen een beroep op punt 9 van het reglement.
 17. Het doel van de zeepkistenrace is om zo snel mogelijk over de finishlijn te komen.
 18. Degene die na twee manches het snelst is in zijn klasse, is winnaar in zijn klasse. De organisatie behoudt zich het recht om, afhankelijk van het aantal deelnemers meer manches te laten plaatsvinden. De tijden van de twee races (eventueel meer) worden bij elkaar opgeteld voor de einduitslag.
 19. De klassen worden ingedeeld op leeftijd.
 20. Tijdens het rijden van de race zullen deelnemende zeepkisten door een onafhankelijke jury beoordeeld worden op originaliteit. De originaliteitsprijs wordt tijdens de race toegekend aan de origineelste, de mooiste of de leukste deelnemende zeepkist.
 21. Voor mededingen naar de originaliteitsprijs is het toegestaan om gebruik te maken van speciale effecten.
 22. Het is ten strengste verboden dat deze effecten een extra aandrijving aan de zeepkist geven en/of een gevaar vormen voor de omstanders /toeschouwers. (Zoals bijv. het gebruik maken van vuurpijlen is verboden).
 23. Onder extra aandrijving verstaan de organisatie ook het fysiek extra vaart maken onderweg. Afduwen, lopen etc.. tijdens de race is verboden.
 24. Het is verplicht voor alle deelnemers van de zeepkist tijdens de race een veiligheidshelm te dragen.
 25. Er wordt gestart met een vaste helling. De start wordt door de mensen van de organisatie bij het beginpunt geregeld. Er wordt alleen door de organisatie van de zeepkistenrace geduwd!
 26. Er wordt minimaal 2 keer het parcours gereden met diverse hindernissen. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel extra manches in te lassen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Lengte van het parcours is circa 100 meter.
 27. De hindernissen zullen op de wedstrijddag bekend worden gemaakt.
 28. De startvolgorde per klasse zal vastgesteld worden door loting. De organisatie houdt het recht hier zelf wijzigingen op aan te brengen.
 29. Over de uitslag van de tijdwaarneming en classificering kan niet worden gereclameerd.
 30. Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en het eventueel missen van hindernissen van de teams tijdens de race wordt door de jury straftijd geteld.
 31. Wanneer een team een ander team tijdens de race met opzet hindert, zal het hinderende team worden gediskwalificeerd en worden uitgesloten voor verdere deelname aan het evenement. Het gehinderde team mag de race opnieuw rijden.
 32. Deelname aan de zeepkistenrace kan in 2 klassen:
  1. 6-15 jaar
  2. 15 jaar en ouder
 33. De leeftijd van de bestuurder van de zeepkist bepaalt het klassement waarvoor bestreden wordt.
 34. De zeepkist dient na afloop door de deelnemer zelf meegenomen te worden. Kosten voor verwijdering worden verhaald op de deelnemer.
 35. Er mogen maximaal twee verschillende teams gebruik maken van dezelfde zeepkist. Geeft dit van te voren goed aan. Hier dienen we namelijk rekening mee te houden voor de planning van de race.
 36.  Vragen over het reglement kunnen via het e-mailadres zeepkistenrace@koningsdag-Haastrecht.nl gesteld worden!
 37. De prijsuitreiking is direct na de laatste race op het Concordiaplein.
 38. Alleen vooraf aangemelde deelnemer kunnen ook deelnemen. Aanmelden kan tot 7 April 2018.
 39. Aanmelden kan door invulling van het aanmeldformulier op de website www.oranjehaastrecht.nl.
 40.  Tijdens de beoordeling door de technische keuring dient het deelnemende team en/of begeleider een handtekening te zetten onder het reglement, ter bevestiging dat zij het reglement hebben doorgelezen en zij hiermee akkoord gaan.
 41. Deelname kan alleen plaats vinden na het ondertekenen van een niet aansprakelijkheids formulier, voor personen onder de 16 jaar moet dit gebeuren door de ouder(s)/verzorger(s).
 42. In alle gevallen waarin het reglement niet voldoet beslist de organisatie. Hierover valt niet te discussiëren.
Log in of schrijf je in om commentaar te geven
Door in te loggen (eerst inschrijven) kun je reageren op deze content.  log nu in/schrijf je nu in 
Laatste tweets
Website

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Zeepkistenrace 2018

Inschrijven voor de Zeepkistenrace

Via de site zijn de volgende teams reeds aangemeld:

- Speeeedi

- Speeeeedi

- De Goeij -1

- De Goeij -2

- The twins superstar

- Gouden zadel

- Gaan met die banaan

- Vakantiegangers

- Camping volgels

- De Vlammer

- Racemonsters

- Mega Boys

- Zeepkist zonder naam

Facebook

Volg ons ook op Facebook

     

Filmpjes
Diverse video's